En uakseptabel forfølgelse av kvinner med hijab

Publisert av: Oslo SV Publisert: 11. september 2021
Oppdatert: 11. september 2021
Lesetid: ca. 2 min
SVs inkluderingspolitiske utvalg anser det som svært alvorlig at en stortingspolitiker utviser så svak rolleforståelse og dømmekraft at han forsøker å presse en mindreårig jente til å kle av seg i bytte mot penger.

Christian Tybring-Gjeddes nedrige atferd mot en 15 år gammel jente er ett av veldig mange eksempler på hvordan enkelte mener seg berettiget til å gå etter kvinner med hijab.

SVs inkluderingspolitiske utvalg anser det som svært alvorlig at en stortingspolitiker utviser så svak rolleforståelse og dømmekraft at han forsøker å presse en mindreårig jente til å kle av seg i bytte mot penger. Relasjonen mellom dem er preget av betydelig maktubalanse og hans manglende respekt for andres fysiske integritet. At han forsøker å overtale henne med penger og formidler et ønske om å «se det vakre håret hennes», er ydmykende, nedverdigende og egnet til å fremstå som seksuell trakassering.

FrP, med Christian Tybring-Gjedde i spissen, viser at de selv ikke i møte med mindreårige skyr noen midler for å fremme sitt fiendtlige og foraktfulle budskap mot muslimer og etniske minoriteter. Det er ikke første gang muslimer, og særlig kvinner med hijab, blir satt under press, latterliggjort, trakassert og ugyldiggjort. FrPs retorikk og handlinger er uverdige og svært problematiske i et samfunn med religions- og ytringsfrihet. Det bidrar til å flytte grensene for hvordan enkelte tar seg til rette overfor kvinner med hijab, hvor de anser seg selv som berettiget til å kreve at kvinnen det gjelder kler av seg sitt hodeplagg i full offentlighet.

Alle mennesker i Norge, og særlig ungdommer, skal være trygge og møtes med respekt når de oppsøker valgboder, utforsker den politiske sfære og deltar i vårt demokrati. Dette skal gjelde enhver, uavhengig av etnisitet, bakgrunn, språk, fungering eller religiøs tilhørighet.

Vi ønsker at voksne generelt, og politikere spesielt, går foran som gode og trygge rollemodeller for vår oppvoksende generasjon. Voksne som lærer våre barn hvor viktig det er å stå opp for seg selv og ikke la seg presse til handlinger de ikke vil. Voksne som er tydelige på at det er nulltoleranse for at eldre menn med makt og penger får diskriminere, trakassere eller tråkke på unge menneskers grenser og integritet.

Det er rystende å være vitne til hvordan en voksen politiker mener han med rette kan oppføre seg overfor mindreårige minoriteter. Vi aksepterer ikke at et menneske blir møtt med rasisme, devaluering og krenkelser som følge av hodeplagget hun bærer. Tybring-Gjeddes atferd må ikke under noen omstendighet bagatelliseres, normaliseres eller unnskyldes.

Vi forventer at FrP tar tydelig avstand fra Tybring-Gjeddes handlinger og at jenten som ble utsatt for hans krenkende og belastende atferd, mottar en offentlig beklagelse fra ham.

SVs Inkluderingspolitiske utvalg,

Camilla Ahamath (leder), Sara Safavifard (nestleder), Parabaran Rajalingam, Gülay Kutal, Hasti Hamidi, Isis Sunniva DeLeon, Torgeir Selboe, Haifa Al-Egly, Atia Ijaz, Omar Samy Gamal, Latifa Nasser, Heidi Wittrup Djup, Rebecca Staurseth, Silje O. Heltne, Bulent Dogani, Marry-Anne Karlsen og Nilofar Nori