Kontakt Bergen SV

Adresse:
St. Jakobs Plass 9
5008 BERGEN

Kontortid:
Mandag-fredag
kl 10-15

Telefon:
Organisasjonskonsulent Sigrid Sandal 91186235

E-post:
bergen@sv.no
E-post som går til hele styret: bergensvstyret@sv.no
E-post som går til arbeidsutvalget: aubergensv@sv.no