Bydelslag i Bergen

AKtivister på Torgallmenningen i Bybanekostyme

Hvorfor har vi bydelslag?

Bergen har verdens største SV- lokallag med godt over 1000 medlemmmer. Naturlig nok er det noe utfordrende å organisere og aktivisere så mange mennesker til de samme møtene samtidig, det er det rett og slett ikke plass til. Blandt annet derfor har vi et organisasjonsledd i lokallaget som er der medlemmene våre bor- nemlig i bydelene.

Å være politisk aktiv i SV skal være enkelt, tilgjengelig og gøy for alle.

Et organisatorisk mål for Bergen SV er at bydelslagene skal kunne aktivisere flere av våre medlemmer til å engasjere seg politisk, lokalt og nasjonalt. Flere aktive medlemmer gir mer aktivitet, som gir flere medlemmer og større engasjement for politikken vår. Og ikke minst- det gir oss bedre valgresultater. Aktiviteten din som medlem spiller en rolle i det store bildet, enten du har verv, liker og deler på sosiale medier eller putter valgmateriell i postkasser i nabolaget ditt.

Med bydelslagene gir vi oss selv muligheten til å drive lokalvalkamp på saker og politikk som er viktig for bergensere der de bor, arbeider, leverer i barnehage, går på skole, handler på butikken og driver med fritidsaktiviteter. I bydelslagene har vi mulighet til å drive, utvikle og påvirke politikk lokalt. Eksempelvis er innspill til skolevei, trafikkplan og barnehager fra et bydelslag verdifulle for vår bystyregruppe.

En annen funksjon ved bydelslagene er å øke den politiske og organisatoriske kompetansen i partiet. Vi er et grasrotparti av og for vanlige folk. Å bli aktiv i et bydelslag er en ypperlig arena for å skaffe seg erfaring og kunnskaper som kommer partiet til nytte i andre ledd. Bydelsalgene er lavterskel aktivisme og sosial aktivitet som passer for alle. Her trengs ingen erfaring fra før, den skaper vi sammen!

Velkommen med på laget!

Bli SV medlem

Finn ditt bydelslag