Vi mener

SV er et sosialistisk parti. Et sosialistisk samfunn er et klasseløst samfunn der alle
yter etter evne og får etter behov, med små forskjeller mellom folk og der
ressursene styres demokratisk av folk i fellesskap. Slik er ikke Bergen i dag. Bergen
er en by med store klasseforskjeller, med sosial nød og fattigdom. I byutvikling og
boligpolitikk prioriteres utbyggerne foran innbyggernes interesser og
velferdsprofitører beriker seg på fellesskapets bekostning. Samtidig har vesentlige
deler av fellesskapets eiendom blitt solgt på billigsalg og er ikke lenger under
demokratisk styring. SV vil ta Bergen i en annen retning. Vi vil skape en rettferdig
og solidarisk by som tar vare på alle sine innbyggere og der alle har mulighet til å
leve gode liv.

Snarveier