Lokallagsstyret

Leder:
Audun Syltevik

Telefon: 906 66 544
E:post: asyltevik@gmail.com


Politisk nestleder:
Emma Gyllander
Telefon: 90182590
E-post: emmag98@gmail.com


Organisatorisk nestleder:
Salman Chaudhry
Telefon: 40545038
E-post: post.salman.chaudhry@gmail.com

Kasserer:
Augusta Moen Opsahl
Telefon: 97425485
E-post: augusta.m.opsahl@live.no

Medlem:
Rannveig Jordalen
E-post: pantegi@hotmail.com

Medlem:
Ivar Stefansson
E-post: ivar.stefansson@uib.no

Medlem:
Frøydis Olaussen

E-post: froydis.olaussen@gmail.com

Medlem:
Mikkel Grüner (representant for bystyregruppen)
Telefon: 95003228
E-post: mikkel.gruner@bergen.kommune.no

Medlem:
Tuva Normanseth (representant fra Bergen Sosialistiske Studenter)

E-post: hoydensv@gmail.com

Medlem:
Simran Skulberg (representant fra Bergen SU)

E-post: bergen@su.no

Varamedlemmer:
Lena Seim Grønningsæter
Henning Jensen
Soukaina Legdani Hiis Bergh