Saker i bystyret

Sist oppdatert: 29. september 2022

SVs bystyregruppe behandler hver måned en lang rekke saker i bystyret og de ulike fagutvalgene i Bergen kommune. På denne siden finner du en jevnlig oppdatert oversikt over aktuelle saker som skal behandles, og hvem du kan ta kontakt med hvis du har innspill, forslag eller spørsmål. Bystyregruppen ser fram til å høre fra deg!

Utvalg for barnehage, skole og idrett

Neste møte: 4. oktober.

Aktuelle saker:

Forvaltningsrevisjon av systemet for varsling i Bergen kommune
Ungdomsplan

Hele sakslisten til møtet finner du her.

SVs representanter i utvalget:

Mikkel Grüner
Telefon: 950 03 228
E-post: mikkel.gruner@bergen.kommune.no

Camilla Ahamath
Telefon:982 98 474
E-post: Camilla.Ahamath@bergen.kommune.no 

Utvalg for miljø og byutvikling

Neste møte: 4. oktober.

Aktuelle saker:

Representantforslag fra Andreas Madsen Berg (SV) om tekstilavfall
Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen kommune
Miljøløftet – Statusrapport 2021
Fana, Gnr. 43, Bnr. 53 mfl., Midtunvegen omsorgsboliger, reguleringsplan med arealplan-ID 64500000, 2. gangs behandling
Ytrebygda. Gnr. 111, Bnr. 83 mfl., Kokstadvegen, felt I/L 2 Øst, plan ID 65550000. 2 gangs behandling
Forvaltningsrevisjon av klima- og miljøtiltak

Hele sakslisten til møtet finner du her.

SVs representanter i utvalget:

Andreas Madsen Berg
Telefon: 468 92 170
E-post: AndreasMadsen.Berg@bergen.kommune.no 

Jarle Brattespe
Telefon: 924 09 340
E-post: Jarle.Brattespe@bergen.kommune.no 

Utvalg for finans, kultur og næring

Neste møte: 5. oktober.

Aktuelle saker:

Etablering av Bergen Nasjonale Veteranskipshavn AS
Kostnadsgrunnlag for offentlig infrastruktur på Mindemyren
Økning av kostnadsramme for Løvstien etappe 4, delstrekning 2
Sluttmelding for Lægdebanen

Hele sakslisten til møtet finner du her.

SVs representant i utvalget:

Eira Martinsen Garrido
Telefon: 406 40 603
E-post:eira.martinsengarrido@bergen.kommune.no

Utvalg for helse og sosial

Neste møte: 5. oktober.

Aktuelle saker:

Orienteringssak: Produksjon og levering av middager innen helse- og omsorgstjenester, herunder eldreomsorg
Rapport om ensomhet og psykisk helse hos eldre
Aktivitet for mottakere av sosialhjelp og evaluering av arbeids – og integreringstiltak
Oppfølging av merknad til forvaltningsrevisjonen av sosiale tjenester under covid-19 pandemien
Statusmelding for samhandling med spesialisthelsetjenesten 2021

Hele sakslisten til møtet finner du her.

SVs representant i utvalget:

Diane Alexandra Berbain
Telefon: 995 76 571
E-post: diane.berbain@bergen.kommune.no