SVs hovedsaker

Publisert av: gabriel.steinsbekk Publisert: 18. april 2023
Oppdatert: 23. mai 2023
Lesetid: ca. 3 min

Kommunevalget til høsten blir et retningsvalg for Bergen. Før valget må en samlet venstreside love velgerne at et flertall for venstresiden vil bety et byråd fra venstresiden. Det er den eneste måten vi kan holde høyresiden unna makten og skape en grønn og rettferdig by med små forskjeller.

Enten blir SV sterke nok til å samle venstresiden slik at vi får en mer rettferdig politikk som gjør noe med de økende forskjellene og som kutter klimautslipp, eller så får Høyre flertall for store kutt til de som har minst, for privatisering og mindre velferd.

Det eneste som kan sikre et flertall for fattigdomsbekjempelse og klimakutt og mot privatisering og skattekutt er at mange nok stemmer SV.

En utslippsfri by

SV vil alltid prioritere natur og folks helse foran retten til å forurense, og gjøre det lettere for bergenserne å leve miljøvennlige liv. SV vil føre en rettferdig og solidarisk klima- og miljøpolitikk som virker.

Bergen SV vil:

Fattigdomsløftet fortsetter

Bergen skal være en by der mennesker som kommer i krise og store vanskeligheter, får den hjelpen de trenger. Ingen kriser blir mindre av at den som rammes blir fattigere. Alle skal sikres tilgang til tjenestene de har krav på og behandles med respekt i møtet med det offentlige. På denne måten kan vi sikre at Bergen blir en god by å leve i for alle.

Bergen SV vil:

Bedre velferd

God velferd uavhengig av hvor man bor eller størrelsen på lommeboken er grunnplanken i den rettferdige og sosialt omfordelende byen. Derfor vil SV ikke bare forsvare vår felles velferd fra høyresidens forsøk på kutt og nedskjæringer, men fortsette å bygge ut en bedre velferd for alle.

Bergen SV vil:

Kulturbyen Bergen

Bergen skal være Norges beste by for kunstnere og kulturarbeidere å virke i. Byen vår skal ha sterke kunst- og kulturinstitusjoner og et levende kulturliv. Derfor må vi gi alle mulighet til å oppleve og delta uavhengig av funksjonsnivå og bydel, og bedre kjønnsbalansen for et mer mangfoldig kulturliv og tilbud i Bergen. Kulturpolitikken skal styres på demokratisk vis, med armlengdes avstand til de kulturfaglige beslutningene.

Bergen SV vil:

Er du interessert i å lese mer om Bergen SVs politikk?

Her finner du vårt valgprogram for 2023 – 2027.