Kontakt bydelslag i Bergen SV

Finn ditt bydelslag

Bydelslaginndelingen i Bergen SV følger postnumre og har fått inndelling etter geografi og medlemstall.

Vår bydelslaginndeling følger ikke helst den same inndelingen som Bergen kommune. Bydelen Bergenhus er hos oss delt opp i Sandviken og Fjellsiden, Nordnes, Sydneshalvøen (Nygård, Sydnes og Møhlenpris) og Danmarksplass (inkludert Solheimsviken) Dette for at bydelslagene skal få en jenvnere fordeling av tall medlemmer.

I kontaktlisten under står det oppført hvilke postnumre som hører til de ulike bydelslagene.

logo Arna SV

Arna SV

Leder: Knut Remi Heimvik

E- post: knut.remi.heimvik@fagforbundet.no

Postnumre bydelslaget dekker:
fra 5260 til 5268


Dalen SV

Leder: Zohar Malamant

E-post: zohar.malamant@gmail.com

Postnumre bydelslaget dekker:

fra 5141 til 5156

Facebookside

Danmarksplass SV

Leder: Torstein Gya

E-post: gya.torstein@gmail.com

Postnumre bydelslaget dekker:

fra 5054 til 5058

Fana og Ytrebygda SV

Leder: Henning Jensen

E-post: henjen73@gmail.com

Postnumre bydelslaget dekker

 5101, fra 5221 til 5259

Laksevåg SV

Leder: Benjamin Hogstad

E-post: hogstadb@gmail.com

Postnumre bydelslaget dekker

fra 5161 til 5165

Loddefjord SV

Leder: Pål Halle

E-post: paal.halle@gmail.com

Postnumre bydelslaget dekker

fra 5170 til 5184

Nordnes SV

Leder: Eigil Hole Lønning

E-post: eigil.hole@gmail.com

Postnumre bydelslaget dekker

5004, 5005, fra 5011 til 5013

Facebookside

Sandviken- Fjellsiden SV

Leder: Torunn Olsnes

E-post: torunn.olsnes@gmail.com

Postnumre bydelslaget dekker

5003, 5014, fra 5016 til 5019, fra 5022 til 5052

Facebookside

Sydneshalvøen SV

Leder: Frøydis Olaussen

E-post: froydis.olaussen@gmail.com

Postnumre bydelslaget dekker

fra 5006 til 5008, 5010, 5015

Facebook

Årstad SV

Leder: Ivar Stefansson

E-post: ivar.stafansson@uib.no

Postnumre bydelslaget dekker

5009, 5021, fra 5052 til 5053, fra 5059 til 5099

Åsane SV

Leder: Kuberan Thurairajah
E-post: tkuberan@gmail.com

Postnumre bydelslaget dekker

fra 5104 til 5137

Facebookside