Bydelslag i Bergen SV

Arna SV

Leder: Knut Remi Heimvik

E- post: knut.remi.heimvik@fagforbundet.no

Dalen SV

Leder: Marthe Hammer

Telefon: 97672203

E-post: mchammer@online.no

Danmarksplass SV

Leder: Torstein Gya

E-post: gya.torstein@gmail.com

Fana og Ytrebygda SV

Ikke stiftet enda, lyst til å vere med? Send mail til bergen@sv.no.

Laksevåg SV

Kontaktperson: Victoria Troland

E-post: victoriatroland@gmail.com

Loddefjord SV

Kontaktperson: John-Helge Høgli Myntevik

E-post: johnhelgem@gmail.com

Nordnes SV

Leder: Eigil Hole Lønning

E-post: eigil.hole@gmail.com

Sandviken-Skuteviken- Skansen- Fjellsiden SV

Stiftelsesmøte 25. januar kl 19-20.30
Sted: skolekjøkkenet på Christie Krybbe Skole (også kjent som Krøbben)

Sydneshalvøen SV

Leder: Frøydis Olaussen

E-post: froydis.olaussen@gmail.com

Årstad SV

Kontaktperson: Håvard Øritsland Eggestøl

E-post: havegg89@gmail.com

Åsane SV

Leder: Marianne Sæhle

E-post: msaehle@hotmail.com