Kontakt bystyregruppen

Mikkel Grüner
Telefon: 950 03 228
E-post: mikkel.gruener@bergen.kommune.no
Gruppeleder, nestleder i utvalg for barnehage, skole og idrett, og medlem i forretningsutvalget.

Diane Alexandra Berbain
Telefon: 995 76 571
E-post: diane.berbain@bergen.kommune.no
AU-medlem i utvalg for helse og sosial.

Eira Martinsen Garrido
Telefon: 406 406 03
E-post: eira.martinsengarrido@bergen.kommune.no
Medlem i utvalg for finans, kultur og næring.

Andreas Madsen Berg
Telefon: 468 92 170
E-post: AndreasMadsen.Berg@bergen.kommune.no 
Medlem i utvalg for miljø og byutvikling.

Ann Kristin Ramstrøm
Telefon: 988 67 180
E-post: ann.ramstrom@bergen.kommune.no
Medlem i utvalg for helse og sosial.

Lillian Blom
Telefon: 913 69 920
E-post: lillian.blom@bergen.kommune.no
Medlem i utvalg for miljø og byutvikling.

Kuberan Thurairajah
Telefon: 450 26 599
E-post: kuberan.thurairajah@bergen.kommune.no
Medlem i utvalg for barnehage, skole og idrett.

Sekretær for bystyregruppen
Gabriel Steinsbekk
Telefon: 936 59 898
E-post: gabriel.steinsbekk@bergen.kommune.no