Kontakt bystyregruppen

Mikkel Grüner
Telefon: 950 03 228
E-post: mikkel.gruner@bergen.kommune.no
Gruppeleder, leder i utvalg for barnehage, skole og idrett, og medlem i forretningsutvalget

Diane Alexandra Berbain
Telefon: 995 76 571
E-post: diane.berbain@bergen.kommune.no
Nestleder i utvalg for helse og sosial og medlem i forretningsutvalget

Camilla Edith Ahamath
Telefon:982 98 474
E-post: Camilla.Ahamath@bergen.kommune.no 
Medlem i utvalg for barnehage, skole og idrett

Jarle Brattespe
Telefon:924 09 340
E-post:Jarle.Brattespe@bergen.kommune.no 
Medlem i utvalg for miljø og byutvikling

Andreas Madsen Berg
Telefon:468 92 170
E-post:AndreasMadsen.Berg@bergen.kommune.no 
Medlem i utvalg for miljø og byutvikling

Eira Vilde Martinsen Garrido
Telefon: 406 40 603
E-post:eira.martinsengarrido@bergen.kommune.no
Medlem i utvalg for finans, kultur og næring

Sekretær for bystyregruppen
Gabriel Steinsbekk
Telefon: 936 59 898
E-post: gabriel.steinsbekk@bergen.kommune.no