Hva skjer i Bergen SV?

Følg også gjerne Bergen SV på Facebook og Instagram for oppdateringer om hva som skjer i lokallaget fremover. Denne siden oppdateres jevnlig med nye arrangement, oppdateringer kommer også i Bergen SV sitt nyhetsbrev.

2023

Januar

28. januar: Årsmøte med nominasjonsmøte for Bergen SV

2022

Desember

13. desember kl 16-20: Åpen dag på kontoret

1. desember kl 16.15: Styremøte i Bergen SV

November

30. november kl 17-19: studiesirkel sikkerheitspolitikk

26. november kl 09-15: Programmøte for Bergen

11. og 12. november: Seminar om energi og natur ved Miljøpolitisk utvalg

10. november kl 16.15: Styremøte i Bergen SV

Oktober

13. oktober kl 16.15: Styremøte i Bergen SV

11. oktober kl 16-20: Åpen dag på kontoret

September

14. september kl 18.00: Debattmøte om SV’s prinsipprogram

14. september kl 17.00 Ny-i-SV-møte

13. september kl 16-20: Åpen dag på kontoret

8. september kl 16.15: Utvidet styremøte i Bergen SV

August

25. august: oppstart studiesirkel om sikkerhetspolitikk