Hva skjer i Bergen SV?

Bergen SV på SoMe

Følg også gjerne Bergen SV på Facebook og Instagram for oppdateringer om hva som skjer i lokallaget fremover. Denne siden oppdateres jevnlig med nye arrangement, oppdateringer kommer også i Bergen SV sitt nyhetsbrev.

Aktiviteter i bydelslagene og Bergen SV
Den beste måten å holde seg oppdatert på og få med seg nye arrangementet og medlemsmøter er ved å følge Bergen SV i SV-appen. Du kan velge hvilke lokallag og bydelslag du vil følge.

Oppskrift for hvordan følge bydelslag i SV-app- se punkt 5 og 6

Møteromsbooking

Lurer du på hva som skjer på kontoret? I denne kalenderen ligger alle planlagte møter.
Om du ønsker å booke tid i møterommet vårt sender du en e-post til bergen@sv.no.
Det er plass til 15-20 mennesker i rommet.

Januar

27. januar: Årsmøte

Februar

10. -11. februar Fylkesårsmøte

21. februar Styremøte

Mars

8. mars Den internasjonale kvinnedagen- mer info om arrangement i nyhetsbrevet

21. mars Styre- og medlemsmøte

April

4. april Gruppemøte for bystyregruppen

10. april Medlemsmøte (tentativ dato)

25. april Styremøte (tentativ dato)

Mai

1 . mai Markering

23. mai Styre- og medlemsmøte

Juni

14. juni Medlemsmøte med sommeravslutning

20. juni Styremøte