Årsmøtet i Bergen SV

Årsmøtet 2023 – lørdag 28. januar og nominasjonsmøte

2023 er valgår og på årsmøtet til Bergen SV skal vi i år velge våre kandidater til bystyret for perioden 2023-2027.


Møtet finner sted lørdag 28. januar på Det Psykologiske Fakultet på UiB i Christies Gate 12 i 1. etg. med oppmøte og registrering fra kl 09:30-10.00.


Påmelding til møtet (mat og allergier). Påmelding er ikke obligatorisk, men til stor hjelp for sekretariatet i å registrere deltagere og for beregning av mat som alle kan spise.

Hvem kan komme på møtet?
Alle medlemmer i Bergen SV kan komme på årsmøtet. Men du må ha betalt medlemskontingent for foregående år ( altså 2022), innen 31.12.22 for å ha stemmerett på møtet.

Sakspapirer, saksliste og forslag til dagsorden blir lastet opp fortløpende på denne siden.

Endringsforslag til saker

Du kan sende inn endringsforslag her:
Skjema for endringsforslag

Skjemaet brukes for et endringsforslag om gangen, du kan sende inn skjema/endringer så mange ganger du vil. Pass på å føre opp riktig saksnummer.

Redaksjonskomiteens innstillinger til sak 2 – Uttalelser

Innkomne forslag til sak 5 – Arbeidsplan og sak 6 – Budsjett.

Saker til årsmøtet:

Sak 1 Konstituering

konstituering-arsmoteLast ned

Sak 2 Uttalelser

U1 Bergen SV støtter opp om kvensk språk og kultur

U2 På grise- og fiskevelferden løs

U3 SV vil samle venstresiden

U4 Et sterkt nordisk forsvarssamarbeid

U5 Til kamp mot audismen og for tegnspråkmiljøet på Nattland oppveksttun barnehage!

U6 Energien i det grønne skiftet

U7 SV og krigen i Ukraina- SV må mobilisere for krav forhandlinger

U8 Strømkrisen truer industrien på Vestlandet

U9 Bergen SV i solidaritet med folket i Iran

U10 Et løft for filmproduksjonen i Bergen

Sak 3 Årsberetning

Årsberetning fra Bergen SVs bystyregruppe for 2022.

Sak 3 Årsmelding 2022 – Bergen SVLast ned

Sak 4 Regnskap

Sak 4 oppdatert Regnskap BSV 2022Last ned
Revisjon Regnskap 2022 BSVLast ned

Sak 5 Arbeidsplan

Sak 5 Arbeidslan for Bergen SV 2023Last ned

Sak 6 Budsjett

til-årsmotet-forslag-til-budsjett-bergen-sv-2023Last ned

Sak 7 Valg

delegasjoner-med-fullmakter-1Last ned
innstilling-fra-valgkomiteen-til-bergen-sv-1Last ned

Dagsorden årsmøte:

Foreløpig dagsorden:

09.30 – 10.00 Registrering

10.00 – 10.15 Åpning og konstituering

10.15 – 10.45 Sak 2 Årsberetning og Sak 3 Regnskap

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 12.30 Politisk innledning og debatt om Sak 4 Uttalelser

12.30– 13.15 Lunsj

13.15 – 13.45 Vedtak i Sak 4 Uttalelser

13.45 – 14.00 Pause

14.00- 15.00 Sak 5 Arbeidsplan og Sak 6 Budsjett

15.00 – 1530 Sak 7 Valg

Innkomne uttalelser:

Saker til nominasjonsmøtet:


Sak 1 Konstituering

konstituering-nominasjonsmoteLast ned

Sak 2 Debatt om listeforslag

Forslaget til valgliste fra nominasjonskomiteen finner du her.

Sak 3 Valg

Foreløpig dagsorden:

15.30 – 15.45 Åpning og konstituering

15.45 – 16.00 Presentasjon av forslaget

16.00 – 17.00 Debatt og valg

Nedenfor finner du vedtak fra tidligere årsmøter i Bergen SV.

Disse sakene ble vedtatt på årsmøtet 2022

Barns rettssikkerhet i utvisningssaker må styrkesLast ned
God studentpolitikk er god sosialpolitikkLast ned
Byrådet har sviktet arbeidet med bilfritt MøhlenprisLast ned
For et levende kultur-BergenLast ned
Kontroll med strømpriseneLast ned
Krever eget kvinnefengsel på VestlandetLast ned
NEI til baseavtalenLast ned
Sabrin må få bli!Last ned
Skikkelige lønns og arbeidsforhold for helsearbeiderneLast ned
Solceller er en del av løsninga – også i Bergen!Last ned
Arbeidsplan Bergen SV 2022Last ned
Vedlegg 1 – BydelslagLast ned
Vedlegg 2 – Arbeidsplan for valgprogrammet 2023Last ned
Vedtekter for Bergen SVLast ned

Sakspapirer fra årsmøtet 2022

Sak 1 – Konstituering

Sakspapir konstituering

Sak 2 – Uttalelser

U1 Et nei til Baseavtalen

U2 Sabrin må få bli!

U3 Et levende kultur-Bergen

U4 Byrådet har sviktet arbeidet med bilfritt Møhlenpris

U5 Kvinnefengsel

U6 Skikkelige lønns og arbeidsforhold for helsearbeiderne

U7 Barns rettssikkerhet må styrkes

U8 God studentpolitikk er god sosialpolitikk

U9 Solceller er en del av løsningen

U10 Kontroll med strømprisene

Sak 3 – Beretninger

S3 – Årsmelding fra styret i Bergen SV for året 2021

S3 – Årsberetning for Bergen SVs bystyregruppe for 2021

S3 – Årsmelding fra Bergen Sosialistiske Studenter

Sak 4 – Regnskap

S4 – Regnskap for Bergen SV 2021

S4 – Revisjon av årsregnskap for 2021

Sak 5 – Arbeidsplan

Sak 6 – Budsjett

S6 – Forslag til budsjett 2022 for Bergen SV

Sak 7 – Vedtekter

S7 – Innkomne endringsforslag vedtekter

S7 – Nåværende vedtekter Bergen SV

Sak 8 – Valg

S8 – Valgkomiteens forslag til nytt styre i Bergen SV 2022

S8 – Øvrige valg


Disse sakene ble vedtatt på årsmøtet 2021

Tegnspråk kultur og døvemiljøetLast ned
Vedtatt arbeidsplan Bergen SV 2021Last ned
Vedtekter for Bergen SVLast ned
Vedtekter for Bergen SVLast ned
Vedtekter for Bergen SVLast ned

Sakspapirer fra årsmøtet 2021

Redaksjonskomiteen for uttalelser sin innstillingLast ned
Redaksjonskomiteen for arbeidsplan og budsjett sin innstillingLast ned

Sak 1 Konstituering

KonstitueringLast ned

Sak 2 Uttalelser

Styrets innstilling til behandling av uttalelserLast ned
U1 Fred, forsvar og nedrustningLast ned
U2 Fullfør skillet stat/religionLast ned
U3 Utenrikspolitikk i valgkampenLast ned
U4 Verdige og trygge arbeidsforhold i kollektivtransportenLast ned
U5 Redd ulven i NorgeLast ned
U6 Tegnspråk kultur og døvemiljøetLast ned
U7 Bergen SV krever en verdig behandling av folk med kjønnsinkongruensLast ned
U8 SV som parti for miljø og klimaLast ned
U9 Det norske forsvaret skal kun utøve forsvarLast ned
U10 Vi treng ei storsatsing på kollektiv noLast ned
U11 Menneskerettighetslov for næringslivetLast ned
U12 Elektrifisering av sokkelen er et blindspor i klimakampenLast ned
U13 Bergen må satse på solenergiLast ned
U14 Stopp planlagt foreldelseLast ned
U15 Ikke grå, blå, turkis, men grønn hydrogenLast ned
U16 Bergen trenger en badepolitikkLast ned
U17 På tide med gratis mensenLast ned
U18 Ingen flere drittpakker, støtt studentene nåLast ned
U19 Det er på tide å regulere omsetningen av cannabisLast ned
U20 Hvor ble det av universell utformingLast ned
U21 Wizz Air skal ut av NorgeLast ned

Sak 3 Beretninger

Årsmedling for Bergen SV 2020Last ned
Merknad fra årsmøtet årsmelding Bergen SVLast ned
Årsberetning for Bergen SVs bystyregruppe 2020Last ned

Sak 4 Regnskap

Regnskap for Bergen SV 2020Last ned
Revisjon årsregnskap BSV 2020Last ned

Sak 5 Arbeidsplan

Arbeidsplan for Bergen SV 2021Last ned

Sak 6 Budsjett

Forslag til budsjett Bergen SV 2021Last ned

Sak 7 Valg

Innstilling nytt styre Bergen SVLast ned
Øvrige valgLast ned

Årsmøtet i Bergen SV 2020

Godkjent årsberetning fra styret i Bergen SV 2019

Godkjent årsmelding fra bystyregruppen til iBergen SV 2019

Vedtatte uttalelser:

Nato gjør verden farligere

Boligutbygging på Dokken for de mange- ikke for de få

Bergen for Bheki

På tide med full selvbestemmelse

Tegnspråklige sykehjemsplasser for tegnspråklige døve i hele Vestland

Strengere regulering av oppdrettsnæringen

Situasjonen i Catalonia

Det er på tide å regulere omsetningen av cannabis

Vedtatt arbeidsplan
Arbeidsplan Bergen SV 2020

Vedtatt budsjett
Budsjett Bergen SV 2020

Valg
Her finner du en oversikt over alle som ble valgt på årsmøtet

Vedtatte vedtekter for Bergen SV
Vedtekter for Bergen SV

Årsmøtet i Bergen SV 2019

Vedtatt valgprogram:
For de mange, ikke for de få – Valgprogram for Bergen SV 2019 – 2023

Vedtatt Arbeids- og  Organissjonsplan 2019-2021
Arbeids- og organisasjonsplan Bergen SV 2019 – 2020

Vedtatt budsjett for 2019
Budsjett Bergen SV 2019

Vedtatte uttalelser:
Bybanen til Fyllingsdalen, Sandviken og Åsane- snarest!

SV vil sikre ny kurs for Bergen i 2019

Klimatrusselen og behovet for sosialt rettferdige klimatiltak.

Cruisetrafikk og bymiljø

Mandat for forhandlinger

Fagforeningsknusing og sosial dumping truer den norske modellen

En kollektivsatsing for fremtiden

På tide å snu: Stopp nedbyggingen av kriminalomsorgen!

Spinraza for alle!

Pakkeforløp i psykisk helsevern: New public manaement på ville veier