Årsmøtet i Bergen SV

Årsmøtet 2024


Tidligere årsmøter

Ekstraordinært årsmøte 2023

Protokoll- kommer når signert

Årsmøtet 2023

Nominasjonsmøte lokalvalg 2023


Årsmøtet 2022


Årsmøtet 2021

Årsmøtet 2020

Årsmøtet i Bergen SV 2019