Debattmøte om SV’s prinsipprogram 14. september

Publisert av: sigrid.sandal Publisert: 16. august 2022
Oppdatert: 02. september 2022
Lesetid: ca. 1 min

Onsdag 14. september kommer nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes til Bergen. Bli med på møtet på Kulturhuset Gimle, Kong Oscarsgte 18, kl 18.00 for å høre Torgeir innlede staten i SV’s prinsipprogram.

Under SVs landsmøte i mars 2023, skal vi vedta nytt prinsipprogram. Programmet inneholder prinsippene som ligger til grunn for SVs tankegods og syn på verden. Som ledd i arbeidet med nytt prinsipprogram arrangerer vi et debattmøte i Bergen på tema; Stat.

Staten – departementer, kommuner og andre offentlige myndigheter – griper inn i folks liv på mange måter. Hvordan kan vårt fellesskaps viktigste verktøy skape trygghet, muligheter og løse felles utfordringer på best mulig måte? Hvorfor opplever mange avmakt og ydmykelse i møte med det offentlige,– og hvordan kan dette forandres? Hva bør være forholdet mellom nasjonale rettigheter og lokalt selvstyre? Bør absolutt alle ytelser være universelle? Er det et mål at tjenestene det offentlige tilbyr skal være like over hele landet? Og hvordan står det egentlig til med det norske demokratiet?

Bli med på diskusjonene som blir viktige for både partiet og Norge framover!