Bergen SV inviterer til studiesirkel om sikkerhetspolitikk

Publisert av: sigrid.sandal Publisert: 19. august 2022
Oppdatert: 16. november 2022
Lesetid: ca. 2 min

Gode kamerat! Velkommen til vår studiesirkel om sikkerhetspolitikk! Dette er et spennende og bredt politisk saksområde, som alltid er viktig og relevant – men som kanskje oppleves enda mer aktuelt i disse dager.

Vårt mål er at denne studiesirkelen skal preges av god politisk og faglig bredde, rom til å gå i dybden, stor takhøyde og lave skuldre.

Studiesirkelen vil gå over åtte datoer denne høsten, med definerte tema for hvert møte. Det er ikke krav om deltagelse på alle, men vi håper at du vil bli med så mye du kan.

Se praktisk informasjon og møteplan under. Se gjerne også på kapitlet om hva du kan bidra med.

Praktisk informasjon:

Både nye og erfarne er hjertelig velkomne. Studiesirkelen er åpen for alle som er medlem i Bergen SV, eller etter avtale. Møtene vil avholdes på partikontoret på St. Jakobs plass 9, 5008 Bergen. Studiesirkelen vil foregå på norsk.

Vi legger opp til at det skal leses litteratur mellom møtene. I forberedelsene til denne studiesirkelen har vi funnet frem gode, relevante og interessante artikler fra norskspråklige vitenskapelige tidsskrift, bøker og aviser. Disse gjøres tilgjengelig etter avtale.

Hvis du er interessert i å delta, ta kontakt med Aslak Owren på aslakowren@hotmail.com for å få tilsendt litteratur. Spørsmål kan også rettes dit.

Hva kan jeg bidra med?

Det viktigste vi ber av deg, er at du kommer med et åpent sinn og god møteskikk.

Vi takker også ja til forslag om god, norskspråklig og enkel til moderat krevende litteratur på de ulike temaene i møteplanen.

Vi legger i utgangspunktet ikke opp til innledere. Hvis du likevel har en innleder i magen, eller kan bringe en god innleder til torgs, hører vi gjerne med deg om dette.

Ta kontakt med Aslak Owren på aslakowren@hotmail.com ved spørsmål, forslag eller forespørsler.

Møteplan for studiesirkel om sikkerhetspolitikk

___________________________________________________________________________

Møte 1: Hva er sikkerhetspolitikk?

Dato: torsdag 25. august kl. 17:00 – 19:00

___________________________________________________________________________

Møte 2: Samfunnssikkerhet og beredskap: Mat, helse og energi

Dato: onsdag 7. september kl. 17:00 – 19:00

___________________________________________________________________________

Møte 3: Samfunnssikkerhet og beredskap: Katastrofer, tilflukt, søk og redning

Dato: onsdag 21. september kl. 17:00 – 19:00

___________________________________________________________________________

Møte 4: Cybersikkerhet, asymmetrisk krigføring og terrorisme

Dato: torsdag 6. oktober kl. 17:00 – 19:00

___________________________________________________________________________

Møte 5: Geopolitikk og anarki

Dato: torsdag 20. oktober kl. 17:00 – 19:00

___________________________________________________________________________

Møte 6: Atomvåpen – nyttig eller vanvittig?

Dato: onsdag 2. november kl. 17:00 – 19:00

___________________________________________________________________________

Møte 7: OBS! avlyst og flytta til 30. november

Dato: onsdag 16. november kl. 17:00 – 19:00

___________________________________________________________________________

Møte 8: Sosialistisk Venstreparti – hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen? og Norsk forsvarspolitikk og alliansetilknytning

Dato: onsdag 30. november kl. 17:00 – 19:00

___________________________________________________________________________