Fellesforslag fra SV, MDG og Rødt om Bergensbudsjettet

Publisert av: gabriel.steinsbekk Publisert: 07. desember 2022
Oppdatert: 07. desember 2022
Lesetid: ca. 1 min

SV, MDG og Rødt har kommet fram til et fellesforslag til endringer i Bergen kommunes budsjett for 2023 som inneholder en rekke nødvendige politiske satsinger, blant annet på barnevernsfeltet, klima og miljø, og en rekke sosiale tiltak.

Her kan du se hele fellesforslaget.

Forslaget går i balanse uten noen økning i eiendomsskatten, men først og fremst med bruk av kommunens oppsparte midler (disposisjonsfond) og justering av framtidig overskudd (netto driftsresultat).

Partiene mener det er en realistisk og rimelig bruk av kommunens midler i det som er en krevende tid for mange, og vil bety at disposisjonsfondet også framover vil være på godt over måltallet vedtatt av bystyret.

– Med dette fellesforslaget viser vi at det er fullt mulig å satse på barnevernet og gjennomføre viktige tiltak mot fattigdom uten å sette kommunens økonomi på spill. Vi tror bergenserne forventer at bystyret faktisk vil gjøre en forskjell i folk sine liv i disse vanskelige tidene. Det mener vi at dette fellesforslaget vil gjøre, sier SVs Mikkel Grüner.

Dette er altså ikke en budsjettavtale, da fellesforslaget ikke har et flertall i bystyret bak seg. Dersom budsjettforhandlingene med byrådet ikke gjenopptas kommer vi til å fremme dette i fellesskap i bystyrets desembermøte.

SVs bystyregruppe vil også som vanlig fremme vårt eget helhetlig alternative budsjettforslag i bystyrets budsjettmøte.