Møt Bergen SVs kandidater til kommunevalget

Publisert av: gabriel.steinsbekk Publisert: 28. januar 2023
Oppdatert: 18. august 2023
Lesetid: ca. 5 min

1. Mikkel Grüner (49 år, Fyllingsdalen)
Mikkel har sittet i bystyret siden 2015, han har tidligere arbeidet med tekst og illustrasjon, og vært produsent i dataspillbransjen. Han vil at Bergen skal være en rettferdig by med små forskjeller, der alle har en fair sjanse til å slåss for et bedre liv for seg og sine. Mikkel er også medlem av Fagforbundet. SVs fattigdomsløft hvor sosialhjelpssatsene er økt betydelig er det Mikkel er stoltest av.

2. Diane Berbain (41 år, Loddefjord)
Diane har vært sosialarbeider de siste åren, og er nå nestleder i bystyrets utvalg for helse og sosial. Hun er opptatt av å hvordan vi sammen skaper bedre velferd for alle, hvordan vi utvider demokratiet og gir mer makt til folk flest. Diane vil ikke bare forsvare vår felles velferd fra høyresidens forsøk på kutt og nedskjæringer, men fortsette å bygge ut en bedre velferd for alle, uavhengig av størrelsen på lommeboken eller hvor man bor.

3. Eira Vilde Martinsen Garrido (26 år, Laksevåg)
Eira er produksjonsleder/koordinator for film og TV, men har nå permisjon for å være varaordfører. Eira synes Bergen skal være verden beste by for kunstnere og kulturarbeidere å virke i. For å ha sterke kunst- og kulturinstitusjoner og et levende kulturliv må vi gi alle mulighet til å oppleve og delta uavhengig av inntekt, funksjonsnivå og bydel.

4. Andreas Madsen Berg (27 år, Nordnes)
Andreas er født og oppvokst i Bergen og er i dag student ved UiB. Siden 2015 har han vært en del av bystyregruppa til Bergen SV, først som vara og så i 2019 som fast medlem i bystyret. Andreas vil at Bergen alltid skal prioritere natur og folks helse foran retten til å forurense, samtidig som vi gjøre det lettere for bergenserne å leve miljøvennlige liv. Da må vi føre en rettferdig og solidarisk klima- og miljøpolitikk som virker.

5. Lillian Blom (60 år, Ytre Arna)

Lillian sine hjertesaker er å arbeide for at bybanen til Åsane og videre bybaneutbygging til Laksevåg og Loddefjord blir realisert. Hun vil ha en god fortettingspolitikk med tydelige krav til bokvalitet, uteoppholdsareal og god tilgang til grønne lunger. I tillegg vil Lillian arbeide for bedre tjenester til mennesker med utviklingshemming gjennom bedre muligheter for deltakelse og gode botilbud.

Lillian vil også styrke Arna gjennom å jobbe for bibliotek i Indre Arna, at bibliotektilbudet i Ytre Arna opprettholdes, og bygge kulturhus i Indre Arna. Hun vil sikre at det ikke tillates utfylling i Arnavågen, ivareta villaksen i Storelva og satse på gode gang-og sykkelveier. Lillian mener også at det nå endelig må bli økt frekvens på lokaltoget Arna-Bergen.

6. Ann Kristin Ramstrøm (47 år, Laksevåg)

Ann Kristin er svært opptatt av byutvikling og hun ønsker å være en tydelig stemme for å sikre en rettferdig byutvikling. Når byen og bydelene utvikles og transformeres skal det bygges leiligheter som alle skal ha råd til å bo i, uavhengig av lommebok. Ann Kristin mener at vi alltid skal sikre tilgang til sjø for alle og hun vil jobbe for at det bygges en sammenhengende kai- og sjøfront fra Solheimsviken til Ytre Sandviken.

I transformasjonsprosesser mener Ann Kristin at kulturminner må bevares, at grøntareal etableres og sykkelvei og fortau prioriteres. Hun mener det er viktig å sette av areal til etablering av byrom, til innendørs- og utendørs møteplasser, og det skal skapes gatetun, ikke gateparkering. Nye boliger skal bygges i ulike størrelser og i ulike prisklasser og bygges med aktive første-etasjer som gir noe tilbake til nærområdet.

Ann Kristin har jobbet flere år i kultursektoren, innen museum- og kulturminnevernfeltet, hun ønsker seg bedre økonomiske rammebetingelser for museene, og økt fokus på bygningsvern. Hun har bygget opp organisasjonen Hun har bygget opp organisasjonen Initiativ:Laksevåg som blant annet kjempet for at Laksevåg bibliotek åpnet i 2020. Ann Kristin vil jobbe for at alle bydelene tilbyr gode offentlige velferdstilbud til alle aldersgrupper, fra barn til eldre.

Ann Kristin vil jobbe for bedre oppvekstsvilkår for barn og unge, gjennom blant annet ungdomsklubber og «hengeplasser» med trygge voksne. Disse skal utvikles og plasseres i bydelene der ungdommene bor.

Med Ann Kristin i bystyret får du en politiker som vil jobbe for en by for alle; hvor alle skal ha et godt sted å bo, trives og være trygg.

7. Såga Kyrkjøy (21 år, Årstad)
Såga er 21 år gammel, født i 2001. Hun bor i Bergen sentrum, men vokste opp i Sandviken. Akkurat nå er hun leder av Vestland SU, og har sittet i fylkesstyret siden 2019. Hun er også organisert i Fagforbundet. Såga studerer litteraturvitskap ved UiB og skal skrive bachelor til våren. Såga brenner for klassekamp og sosial rettferdighet. Hun håper at vi kan fortsette fattigdomsløftet SV har begynt på i Bergen.

8. Steinar Nørstebø (64 år, Bergenhus)
Steinar er hovedtillitsvalgt i fagforbundet Handel og Kontor i Norge. Han er særlig opptatt av faglige rettigheter og kommunen sin rolle som arbeidsgiver. Steinar vil jobbe for arbeidstidsreduksjon for at særlig de med de tunge omsorgsyrkene skal makte å stå i jobb til pensjonsalder. Han har også et sterkt engasjement for breddeidretten som mangeårig aktiv i Varegg.

9. Kuberan Thurairajah (55 år, Åsane)
Kuberan er 54 år, leder for Åsane SV, og jobber som rådgiver i kriminalomsorgen. Kuberan har politisk erfaring fra kommunestyre i Vardø og Bergen bystyre. Han har et stort engasjement for sårbare grupper, og vil bekjempe fattigdom og utjevne sosiale forskjeller. Kuberan vil gjøre Bergen til en mer inkluderende by for alle innbyggere. Kuberan er opptatt av offentlig styrt velferd – kommunen skal ha eierskap og styring av tjenester til innbyggerne.

10. Torstein Gya (25 år, Danmarksplass)

Torstein er 25 år, leder for Danmarksplass SV, fagorganisert skiftleder på McDonalds og skal studere byggingeniør til høsten. Saken som han har mest lidenskap for er rettferdig, sosial, effektiv og ikke minst bærekraftig byutvikling.

Andre saker han brenner for er miljø, LGBTQ+, likestilling, antirasisme, rettferdig fordeling og demokratisering av økonomien.

Resten av SVs valgliste:

11. Elin Hege Lona

12. Audun Syltevik

13. Emma Gyllander

14. Salman Chaudry

15. Tina Åsgård

16. Ronny Jordalen

17. Thomas Helland-Hansen

18. Olaug Nilssen

19. Knut Remi Heimvik

20. Randi Amundsen

21. Brage Bøe Ulstein (Sosialistisk Ungdom)

22. Frøydis Olaussen

23. Hallgeir Løland Torpe

24. Shalina Alom

25. Kim Straumsnes

26. Sandra Lillebø

27. Sandra Løvheim

28. Svein Charles Larsen

29. Bente Nilssen Owren

30. Ole Helge Gundersen

31. Gabriella Haugland (Sosialistisk ungdom)

32. Lisbeth Helen Tønnessen

33. Shahen Ahmad

34. Jørgen Melve

35. Janet Wiberg

36. Stein Wolff Frydelund

37. Augusta Moen Opsahl

38. Jorge Alex Dahl

39. Silje Heltne

40. Ulrikke Tranberg

41. Zohar Malaman

42. Mette Torslett

43. Johan Peter Magnus

44. Siri Fransson

45. Tor Lædre

46. Elisabeth Eggum

47. Yngve Seterås

48. Gry Elise Skjæveland

49. Tuva Mossin

50. Ågot Valle

51. Ivar Stefansson

52. Marthe Hammer

53. Martin Lindland-Villagra

54. Ingeleiv Haugen

55. Jan Olav Skogland

56. Ina Renate Rolland

57. Torkel Salvesen Lie

58. Kjetil Olsen

59. Victoria Troland

60. Roar Sletteland

61. Kristin Skaar

62. Tone Salomonsen

63. Kyrre Skjerdal

64. Anne Åsheim

65. Eilert Jan Lohne

66. Marianne Sæhle

67. Gunnhild Helle

68. Vigdis Vestvik

69. Henning Jensen

70. Ragnhild Hedemann

71. Soukaina Legdani Hiis Bergh

72. Camilla Strøm-Andresen

73. Tom Skauge