Vi velger Bergen SVs hovedsaker for valgkampen – Medlemsmøte 17. april kl. 18.00

Publisert av: gabriel.steinsbekk Publisert: 30. mars 2023
Oppdatert: 18. april 2023
Lesetid: ca. 3 min

Bergen SV skal velge hovedsaker til årets valg!

Vi er på vei mot et valg hvor prisene stiger, klimaet blir varmere og forskjellene øker. Opp mot valget så skal vi velge noen saker som vi aktivt vil fronte som vår hovedsaker frem mot valgdagen 11. september.

Vil du at det skal være nærskolen, bybanen til Åsane eller bilfrie områder så bli med på medlemsmøtet og kom med dine hjertesaker!

Møtet er åpent for alle medlemmer i Bergen SV.

Vi skal være i Ulrikkes Aula i Ulrikke Phils hus på UiB fra kl. 18.00. Bygget er også kjent som «U-phil» og hører til Det Samfunnsvitenskaplige Fakultet. Adressen er Professor Keysers gate 1, 5007 Bergen.

Nedenfor ligger lokallagsstyrets forslag til hovedsaker for Bergen SV for kommunevalgkampen 2023, som vil danne grunnlaget for debatten på medlemsmøtet.

Styret anbefaler at verken antallet hovedsaker eller antallet strekpunkter utvides fra det som er foreslått. Det vil si at eventuelle nye forslag settes opp mot eksisterende tekst.

Send inn dine forslag her.

Hovedsaker for Bergen SV:

En utslippsfri by

SV vil alltid prioritere natur og folks helse foran retten til å forurense, og gjøre det lettere for bergenserne å leve miljøvennlige liv. SV vil føre en rettferdig og solidarisk klima- og miljøpolitikk som virker.

Bergen SV vil:

Fattigdomsløftet fortsetter

Bergen skal være en by der mennesker som kommer i krise og store vanskeligheter, får den hjelpen de trenger. Ingen kriser blir mindre av at den som rammes blir fattigere. Alle skal sikres tilgang til tjenestene de har krav på og behandles med respekt i møtet med det offentlige. På denne måten kan vi sikre at Bergen blir en god by å leve i for alle.

Bergen SV vil:

Bedre velferd

God velferd uavhengig av hvor man bor eller størrelsen på lommeboken er grunnplanken i den rettferdige og sosialt omfordelende byen. Derfor vil SV ikke bare forsvare vår felles velferd fra høyresidens forsøk på kutt og nedskjæringer, men fortsette å bygge ut en bedre velferd for alle.

Bergen SV vil:

Kulturbyen Bergen

Bergen skal være Norges beste by for kunstnere og kulturarbeidere å virke i. Byen vår skal ha sterke kunst- og kulturinstitusjoner og et levende kulturliv. Derfor må vi gi alle mulighet til å oppleve og delta uavhengig av funksjonsnivå og bydel, og bedre kjønnsbalansen for et mer mangfoldig kulturliv og tilbud i Bergen. Kulturpolitikken skal styres på demokratisk vis, med armlengdes avstand til de kulturfaglige beslutningene.

Bergen SV vil: