Hvor mye vil Høyre kutte velferden?

Publisert av: gabriel.steinsbekk Publisert: 05. september 2023
Oppdatert: 05. september 2023
Lesetid: ca. 2 min

Flere boliger i Bergen vil bli helt fritatt fra å betale eiendomsskatt med SVs modell enn med Høyres.

Høyre ville kutte 104 millioner kroner i kommunens inntekter kun i 2023, dersom vi skal tro på partiets eget alternative budsjett for Bergen. Det ville likevel kun gitt 665 flere boliger som ikke betalte noen eiendomsskatt. Med SVs modell ville kommunens inntekter økt med 132 millioner kroner, men hele 1 200 flere boliger ville blitt fritatt for å betale.

Høyres foreslåtte endring vil for eksempel gi alle dem som har en bolig med en markedsverdi på 6 millioner kr. 940 kroner mindre i skatt per år, eller da 78 kroner mindre i måneden. SVs modell vil føre til at den samme boligen får 1 860 kr i økt skatt per år, eller 155 kroner i måneden.

Det er altså helt sant at Høyre vil kutte eiendomsskatten for noen boligeier, og SV vil øke den. For bergenserne vil forskjellen på om det er Høyre eller SV som vinner dette valget være enorme.

SVs modell gir kommunen mulighet til å fortsette å øke sosialhjelpen, fryse husleien i kommunale boliger, utvide aktivitetskortet til å gjelde alle barn i fattige familier, innføre felles søskenrabatt for familier med barn i både barnehage og SFO, innføre gratis trygghetsalarm for alle hjemmeboende eldre, utvide tilbudet om rask psykisk helsehjelp til alle bydeler, og mye mer.

Oslo Høyre har tidligere fått kritikk for å lage alternative budsjetter der de sparer mange titalls millioner på eldreomsorgen. Nå har partiet snudd, og ser ikke lenger for seg å spare penger på konkurranseutsettingen.

Dette står i grell kontrast til Bergen Høyre som vil hente ut 30 millioner kroner fra «Effekter av økt konkurranseutsetting (herunder renhold)» og 35 millioner kroner i «Effektivisering og innovasjon». Det kommer i tillegg til de 100 millionene partiet mener å kunne spare på «Oppgavegjennomgang / avbyråkratisering».

Til sammen utgjør dette 165 millioner kroner i kutt som Høyre vil gjennomføre på et eneste år for å dekke inn sitt eget skatteløfte.

Nå må Høyre i Bergen forklare velgerne hvilke deler av vår felles velferd som skal kuttes slik at Nævdal-Bolstad og Christine Meyer kan gi et skattekutt på 342 kroner i måneden til dem som har en bolig verdt mer enn 10 millioner kroner.

Mikkel Grüner, 1. kandidat

Dette innlegget ble sendt som et svar på Høyres innlegg i Bergens Tidende 1. september. BT valgte å ikke trykke det.