Aktiviteter for bydelslag

Et organisatorisk mål for Bergen SV med å ha bydelslag er å få mer aktivitet i lokallaget, og gi medlemmene våre ting å engasjere seg i nærmere der de bor. På denne siden finner du forslag til ulike aktiviteter et bydelsalg kan arrangere og tips på vegen til velykkede aktiviteter og arrangementer.

Arrangere medlemsmøter

Sjekk ut gratislokaler i din bydel på aktiv kommune sine sider. Eller be om møterommet på kontoret på St. Jakobsplass 9 ved å sende e-post til bergen@sv.no.

Bannermaling og plakatverksted

Lage paroler og plakater til merkedager og aksjoner. For eksempel til 8. mars, 1. mai og Pride.

Barselkafé

Inviter foreldre som er i foreldrepremisjon til å diskutere politiske spørsmål som angår dem og deres barn i en hyggelig og uformell setting.

Byttemarked

Ta med gammalt og bytt til nytt. En kan lage utgaver for barneklær, bøker eller andre ting.

Duellmøte

Møtet arrangeres i forbindelse med åpne møter på politisk pub, stands, torgfest, cafeer osv.
Hensikten er å få frem politiske skillelinjer på et avgrenset politisk tema.

Gi SV beskjed/innspillsmøte

Iviter til idèdugnad for medlemmer eller et åpent møte med en folkevalgt.

Rød-Grønn Kaffe

Ved å invitere til en kaffekopp kan du komme i kontakt med folk i lokalmiljøet og bygge tillit og dialog på en uformell måte. Dette kaller vi for rød-grønn kaffe.

Rød Pub

I Bergen har AP, SV og Rødt med ujevne mellomrom pub-treff. Initiativ går på rundgang mellom bydeler og parti.
Rød Pub på Facebook

Sosialistisk venstreparty

Sosialistiske Venstrepartys, eller homeparties, er kort og godt sosiale sammenkomster arrangert av kandidater, medlemmer, sympatisører eller aktivister.

Skrive høringsuttalelser til bystyresaker

Som bydelslag kan dere skrive uttalelser på vegne av dere selv. På denne siden ligger oversikt over planer på høring i bystyret.

Kommunen har også oversikt over hvordan innbyggere kan påvirke andre politiske prosesser som enkeltpersoner eller organisasjoner.

Skrive innspilll til Bystyregruppa til SV

Har dere en sak? Eller spørsmål om hva som skjer i bystyret? Send e-post til sektretær for bystyregruppa Gabriel Steinsbekk: gabriel.steinsbekk@bergen.kommune.no

Skrive innspill til politiske dokument i lokallaget

Vedtekter, arbeidsprogram, uttalelser og valgprogram skal behandles på årsmøtet til Bergen SV og til det trenger vi innspill fra bydelslag og medlemmer. På årsmøtesiden lastes sakspapirer opp i forkant av årsmøtet.

Stå på stand i nærmiljøet

I og utenfor valgkamp er det lurt å være ute og minne folk på at vi eksisterer. På stand deler vi gjerne ut noe materiell og snakker med folk.

Ut i naturen med SV

Ut på tur- aldri sur! Flott sosial aktivitet for medlemmer og familier/barn.

Verve medlemmer

De fleste som ikke er medlemmer av SV i dag har aldri blitt spurt- så spør en venn! Lag vervekonkuranse i bydelslaget!

Årsmøte

Bydelslagene lager sin egne årsmøter med valg av styre, planer for det kommende året og uttalelser.

Hva skal til for å planlegge en aktivitet?

Sjekk ut møtepakken til Bergen SV- her ligger masse tips og triks for gode møter.

Hva skal til for å få til en velykket aktivitet med mange deltakere?

Et trygt sosialt og mangfoldig parti

Sosialistisk Venstreparti er antirasistisk, feministisk, grønt og inlkuderende parti. Hvordan er vi dette i praksis? Jo vi tilrettelegger for så mange og mye som mulig. Når en arrangerer møter og andre aktiviteter tenker vi på og tilrettelegger så langt det er praktisk mulig for: