Ressursside for ringing

På denne siden finner du ressurser som kan være til hjelp når du skal ringe og snakke med medlemmer av Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti.

Prioriterte aksjoner

Hvis du har fått opplæring i ringing kan du kan sjekke innom her for å se hvilke aksjoner du skal prioritere, om det første punktet ikke har flere å ringe til, gå videre til neste. Dersom du ikke er vant med å ringe enda, ta kontakt med partikontoret for opplæring.

Rekrutterende ringeoppdrag for din bydel, gjerne kalt noe som «Bydelslag [pri. 1], mobilisering av nye aktivister»

Andre kontakt med aktivister som ikke har skrevet seg opp, gjerne kalt noe som «Bydelslag [pri. 2], ikke-mobiliserte standsaktivister».

Innhenting av aktivister som ikke står med kommende aksjoner, gjerne kalt noe som «Bydelslag [pri. 3], ringe standsaktivister».

Andre ringeoppdrag du har avtalt med din bydelsansvarlige

Vi ringer alltid med mål om å få folk til å komme på en konkret aktivitet, men den øverste prioriteten er å nå nye folk, og da er det greit å kartlegge hva folk vil være med på ved å gå gjennom skjemaet med dem. Når vi ringer for å få folk til å bli med, må vi passe på å både mobilisere til egen bydel, og til aksjoner og valgbod i sentrum.

Det kan hende prioriteringen er annerledes når du kommer på felles ringedugnad. Du kan ikke ringe uten å ha vært på opplæring først, det kan du få på felles ringedugnad.

SMS til dem som ikke svarer

Når du ringer er det ofte kjekt å kunne sende en forklaring på hvorfor du har ringt til noen. Under følger noen eksempler du kan bruke hvis du gjør dem til dine egne. Tekst i [klammeparentes] må du alltid bytte ut til det som er riktig for deg.

Rekrutterende ringeoppdrag

Pri 1

Hei det er [fullt navn] som har forsøkt å komme i kontakt med deg. Jeg er frivillig i Bergen SV, og vi ringer rundt for å finne folk som vil være aktive i valgkampen. Hvis det passer, kan du fylle ut undersøkelsen selv på zetk.in/o/884/surveys/911 . Hvis du vil gå rett inn og sette deg opp på aktivitet, kan du bruke zetk.in/o/884/ , der det ligger datoer ute.

Om det er noe du lurer på kan du ta kontakt med meg, ellers hører du fra oss senere. Ha en fortsatt god dag!

Innhenting av aktivister som ikke står med kommende aksjoner

Pri 2 og Pri 3

Hei det er [fullt navn] som har forsøkt å komme i kontakt med deg. Jeg er frivillig i Bergen SV, og lurer på om du har anledning til å komme på aktivitet nå i valgkampen. Det ligger datoer ute i zetk.in/o/884/ hvor du kan skrive deg opp selv hvis det passer. Ellers kan du ta kontakt med meg direkte, så kan jeg hjelpe deg med å skrive deg opp.

Hvis du har lyst til å bytte ut lenken til det som passer for ditt bydelslag, kan du gjøre det med disse lenkene:


Dalen zetk.in/o/884/campaigns/1959

Danmarksplass zetk.in/o/884/campaigns/1983

Fana og Ytrebygda zetk.in/o/884/campaigns/1995

Laksevåg zetk.in/o/884/campaigns/1917

Loddefjord zetk.in/o/884/campaigns/1920

Nordnes zetk.in/o/884/campaigns/2019

Sandviken-Fjellsiden zetk.in/o/884/campaigns/1678

Sentrum og valgboden zetk.in/o/884/campaigns/1887

Sydneshalvøyen zetk.in/o/884/campaigns/1923

Årstad zetk.in/o/884/campaigns/1968

Åsane zetk.in/o/884/campaigns/1956

Ellers er det greit å huske at folk også kan mobilisere seg selv ved hjelp av SV-appen, der alle aksjoner ligger ute.