Aktivistportalen Zetkin

Zetkin Foundation består av en gruppe aktivister og organisatører fra Sverige med utspring i det svenste Vänsterpartiet. De har som visjon å jobbe for radikal endring av samfunnet i en sosialistisk, feministisk, antirasistisk og bærekraftig retning. Organisasjonen er non-profit og lager et organiseringsverktøy for aktivisme, aktivister og organisering.

Du kan lese mer om Zetkin sin historie her.

Bergen SV har brukt zetk.in aktivistportal i flere valgkamper allerede, og i takt med at portalen utvikler seg har også lokallaget sin bruk av Zetkin gjort det. I Sverige jobbes det nå med å få flere av funksjonene frå Zetkin i nettleser inn vår egen SV-app, så har du som aktivist zetkin og partiet i lommen.

Bergen SV bruker Zetkin til å

Som aktivist og medlem i Bergen SV vil en i zetkin kunne melde seg på aktiviteter og bli med på ringeoppdrag der en sammen med andre ringer egne medlemmer. For eksempel for å invitere til 1. mai arrangement eller møte i bydelslaget.