Aktivistportalen Zetkin

SV bruker verktøyet Zetkin for å organisere og mobilisere medlemmer til aktivitet og valgkamp. Bruken av verktøyet inngår i et ganske unikt skandinavisk samarbeid mellom SV i Norge, Vänsterpartiet i Sverige, og Enhedslisten i Danmark. Alle tre partiene bruker og bidrar til utvikling av programvaren som er eid av Zetkin Foundation. Organisasjonen består av en gruppe aktivister og organisatører fra Sverige med utspring i det svenste Vänsterpartiet. De har som visjon å jobbe for radikal endring av samfunnet i en sosialistisk, feministisk, antirasistisk og bærekraftig retning. Organisasjonen er non-profit og lager et organiseringsverktøy for aktivisme, aktivister og organisering.

Du kan lese mer om Zetkin sin historie her.

Bergen SV har brukt zetk.in aktivistportal i flere valgkamper allerede, og i takt med at portalen utvikler seg har også lokallaget sin bruk av Zetkin gjort det. I 2023 valgkampen fikk vi også inn en kalenderfunksjon i SV-appen, som er synkronisert med zetkin. Dette betyr at en finner de samme aktivitetene i aktivistportalen som i zetkin og man kan melde seg på begge steder.
Les mer om SV-appen og last ned her

Bergen SV bruker Zetkin til å

Som aktivist og medlem i Bergen SV vil en i zetkin kunne melde seg på aktiviteter og bli med på ringeoppdrag der en sammen med andre ringer egne medlemmer. For eksempel for å invitere til 1. mai arrangement eller et møte i bydelslaget.