Bli valkampaktivist i Bergen SV

Her finn du alt du treng vite om valet i Bergen SV 2023

Aktivistar i valgboden på Torgallemnningen 2017

Vi treng alle som vil og kan for å vinne valet! Alle som ynskjer det kan bli valkampaktivist i Bergen SV, og du er velkommen med på laget også etter valet.

Kva kan du bidra med?

Valkampen består av mange store og små oppgåver. Her er omtale av dei mest sentrale og som vi treng mange aktivistar til.

Korleis bli aktivist?


Vi brukar aktivistportalen Zetkin. Sjå denne sida for meir info og hjelp til innlogging.
I Zetkin finn du alle arrangement og aktivitetar du kan vere med på og melder deg på. Vi legg ut fortlaupande aktivitetar gjennom valkampen. Desse er sortert etter bydelar, slik at du lett kan finne noko å bidra til i ditt nærområde.

Allereie registrert på Zetkin? Logg inn her.

Kva forventar vi av deg?

Møt opp på det du har meldt på.

Ein treng ikkje kunne heile valprogrammet på rams eller ha memorert SV sitt prinsipprogram for å drive med velgjarkontakt, men les deg opp på våre hovudsaker og bli med på skulering om du kan. Ein er aldri åleine på våre aktivitetar og vi har alltid kontaktpersonar tilgjengeleg for deg som aktivist, før under og etter.

Styremedlemmer i arbeidsutvalet Augusta og Emma er kontaktpersonar du kan snakke med om du har opplevd noko i valkampaktivitet som ikkje var greit. Det vere seg veljarar eller andre medlemmer som ikkje er hyggjelege og du har opplevd noko ubehageleg med.

Augusta Moen Opsahl tlf 97425485
Emma Gyllander tlf 91082590

Det skal vere kjekt å drive valkamp for SV, alle bidrag er viktige og nettopp den løpeseddelen du la postkassen til nokon kan vere avgjerande for endå ei stemme til oss.